Bij een tatoeage zitten er inktdeeltjes ingekapseld in de huid.

Een laser vuurt een intense laserflits op de tatoeage af.

Zo’n puls duurt slechts een fractie van een seconde.

De inktdeeltjes absorberen het licht en de opgewekte laserenergie breekt de kapsels open.

Hierdoor valt de inkt uit elkaar in piepkleine deeltjes.

Het afweersysteem van het lichaam bestrijdt deze deeltjes en ruimt ze op.

Dit gebeurt met de Picosecond-laser. Dé top in tatoeageverwijdering.

Na de eerste behandeling blijkt welke golflengte het meest efficiënt is voor de kleur van de inkt in uw tatoeage.

De behandeling met de Picosecond laser is niet pijnloos, maar ze is te verdragen zonder verdoving.

Sommige vergelijken het gevoel met het aanbrengen van de tatoeage.

Anderen met de klap van een gespannen elastiek tegen de huid. Tijdens de behandeling wordt de huid constant afgekoeld met koude lucht.

Zo onderdrukken we dit onaangename gevoel en beschermen we de huid.

Met de nieuwste, moderne Picosecond-laser beschikken we over top apparatuur om tatoeages te verwijderen, op een verantwoorde wijze.

Men kan geen garanties geven over een volledige verwijdering van de tatoeage.

In uitzonderlijke gevallen heeft de behandeling weinig resultaat. Dat gebeurt wanneer de tatoeage uitzonderlijke kleuren, synthetische stoffen of stoffen met niet-afbreekbare metaaldeeltjes bevat.

 

Tijdens het eerste consult zullen onze laserspecialisten een schatting van het aantal behandelingen maken op basis van de ervaringen met uw type tatoeage. Uw eigen lichaam heeft hierbij echter het laatste woord! Het aantal behandelingen hangt immers van heel wat factoren af. Daarom kan men ook hierover geen garanties geven.

 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van:

 

Het type tatoeage: amateur-tatoeages bevatten in de regel minder inkt per oppervlakte-eenheid.

Bovendien is de gebruikte inkt meestal plantaardig.

 

De diepte en ouderdom van de tatoeage.

 

De inkt: de exacte reactie van een bepaalde inktsoort in de huid is nooit met volledige zekerheid te voorspellen.

 

De kleur: verschillende kleuren vereisen vaak een verschillende aanpak.

 

De locatie: voor een tatoeage op een gevoelige plek moet de gebruikte energie lager liggen. Dat betekent vaak meer behandelingen.

 

De gevoeligheid van de huid.

 

De aanwezigheid van meerdere tatoeages over elkaar.

 

Uw afweersysteem.